top of page

OP Teknik Automation

OP Teknik utvecklar och tillverkar automatiserad robotsortering och industriella automatiseringsprojekt. Med flera års erfarenhet kan vi med gott samvete säga att vi är experter inom industriell automatisering och vet vad som krävs för ett framgångsrikt projekt.

 

OP har mer än 30 års erfarenhet av automation, sortering av byggavfall, avfallshantering och återvinning så för oss är det självklart att arbeta med den senaste tekniken och leverera lösningar som tillför mervärde för våra kunder. 
 

OP Teknik jobbar tillsammans med sina kunder för att hitta bästa konceptet för en automatiserad och effektiv produktion. Med flera års erfarenhet kan vi med gott samvete säga att vi kan industriell automation, robotteknik och vad som krävs för ett lyckat projekt.

Från konstruktionsavdelning till färdigt koncept där vi kan bygga såväl enstaka mindre automatiserade lösningar till hela celler med industrirobotar, robotverktyg, fixturer och ingående specialmaskiner för projektet, paketering och sortering inom olika produktionsområde. Genom åren har vi jobbat i flera olika branscher och industrier där varje kunds förutsättningar är unik och speciell. 

 

Vi jobbar även mot industrin kring underhåll och felsökning inom både El och Mekanik där vi har personal med hög kompetens och lång erfarenhet av metodisk felsökning och hantering av förekommande utrustning inom el och automation.

 

OP Teknik har genom åren erfarenhet av projekt som inkluderar Kamerateknik med vision, system för materialigenkänning, kamerabaserade system involverat med robotar för att exempelvis plocka eller sortera . Vi har även kunskap och kompetens kring de mest förekommande PLC-systemen!

OP Teknik konstruerar, monterar, driftsätter och CE- märker såväl kompletta Robotceller som enstaka mindre projekt. Vi driftsätter, programmerar och utbildar våra kunder i koncept där både nya och begagnade robotar kan ingå!

Automation_readme

Visionsystem

Med hjälp av Visionteknik kan man öka såväl produktivitet som produktkvalitet för att i slutändan nå en bättre ekonomi. Visionsystem kan till exempel lösa monotona arbetsuppgifter men även användas för olika typer av sortering.

 

Som systemintegratör av Visionsystem erbjuder vi kostnadseffektiva helhetslösningar där ett Visionsystem kan användas för att exempelvis lokalisera detaljer och därefter hantera dem med en robot.

Med ett Visionsystem ges möjlighet att automatisera ett flertal kritiska delar i en produktionskedja. Vi använder oss av såväl traditionell Visionteknik som det senaste inom Deep Learning / AI. 

Eftersom våra kunder har olika krav och erfarenheter så samarbetar OP Teknik med flera olika leverantörer av Visionsystem.

OP teknik har dessutom ett egenutvecklat Visionsystem med AI där systemet kan tränas till att känna igen olika typer av objekt som skall plockas eller sorteras.

Vision_readme
bottom of page