top of page

LiPRO HKW50 electricity and heat from wood.

OP Erjo är återförsäljare för detta utmärkta system.


LiPRO Biobränsle-gengasanläggning omvandlar träflis till en brännbar syntesgas genom en termokemisk reaktion i en flerstegs-förgasningsprocess.


Titta på filmen som tydligt förklarar hela processen.





Comentários


bottom of page