top of page

NORRVIDINGE OCH OP TEKNIK TECKNAR AVTAL OM ROBOTSORTERING

Tillsammans tecknar Norrvidinge och OP Teknik ett unikt avtal om robotsortering vilket möjliggör finsortering av tidigare svårsorterade återvinningsmaterial. Avtalet innebär att Norrvidinge kommer att automatisera en stor del av sin sortering på miljöanläggningen i Halmstad med sorteringsroboten SELMA från OP Teknik. Detta med start under sensommaren 2020.

”Vi ser generellt mycket stor utvecklingspotential i branschen och vårt samarbete med OP Teknik ger oss möjlighet till väsentligt större sorteringsgrad och därmed återvinningsgrad. Med andra ord tar vi med detta nästa steg mot ett slutet kretslopp. Likväl effektiviserar vår nya produktionslinje ett tidigare tidskrävande och manuellt arbetsförlopp. Detta steg är helt i linje med vår strategi om att ligga i framkant inom tekniska innovationer samt minimerad miljöpåverkan.” säger Alfred Kulle, Affärsområdeschef för Recycling inom Norrvidinge.

Norrvidinge tillhandahåller sedan tidigare tjänster inom recycling, såsom sortering och förädling av restmaterial från bygg och industri där Norrvidinge tillsammans med OP Teknik nu kan flytta fram positionerna. Automatiseringen genom SELMA-systemet ger Norrvidinge tekniska möjligheter till ett mer hållbart miljöarbete för att minimera utgående volymer till deponi samt förbränning, positivt sett både ur miljö- och ekonomiskt avseende.

”Vi har länge intalat oss att ’återvinningssektorn är en framtidsbransch’. Nu är framtiden här.” säger Alfred Kulle.

”Norrvidinge tar ett stort steg in i framtiden med robotsortering. Det är roligt att jobba med ett företag som ser affärsmöjligheter med ny teknik” Fredrik Brandt, Styrelseledamot OP Gruppen.

För mer information, vänligen kontakta:

Alfred Kulle, Affärsområdeschef Recycling Norrvidinge Lastbilscentral AB alfred.kulle@norrvidinge.se +46 73 420 54 09

Jonas Ahlström, Area Sales Manager OP Teknik AB jonas.ahlstrom@opteknik.se +46 10 456 82 73

Om Norrvidinge Norrvidinge tillhandahåller transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial. Koncernen förväntas nå en omsättning på ca 1 miljard SEK med god lönsamhet. Norrvidinge förfogar idag över ca 300 transport- och maskinenheter med förare och också över 200 entreprenadmaskiner för uthyrning utan förare. Norrvidinge har miljöanläggningar och deponi för mottagning och hantering av tunga massor och bygg- och anläggningsmaterial. Norrvidinge arbetar utifrån filosofin – oberoende med alla.

Om OP Teknik OP Teknik utvecklar och tillverkar automatiserade sorteringsrobotar och industriella automationsprojekt. OP Teknik är en del av OP Gruppen som har mer än 30 års erfarenhet av avfallshantering och återvinning. För oss är det självklart att arbeta med den senaste tekniken och leverera lösningar som tillför värde till våra kunder.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page