top of page
toppen

OP-Tekniks tjänster för industrin

Vi hjälper dig att långsiktigt säkerställa driften i din anläggning.

En livscykelanalys ger dig ökad trygghet genom bättre långsiktig planering av underhåll och modernisering, ökad säkerhet och minskade kostnader i din anläggning. Livscykelanalys är en tjänst som OP-Teknik erbjuder för att hjälpa dig att säkra driften i din anläggning. Utifrån analysen kan du planera både kortsiktiga och långsiktiga investeringar samt undvika onödiga stillestånd. Med en ökad kännedom om din anläggning stärker du din konkurrenskraft.

Flöde:

Vårt erbjudande 
Efter att vi har inventerat era produkter inom området automation i er anläggning sammanställer vi resultaten i en rapport som tydligt beskriver produkternas status, livslängd samt råd för underhåll och modernisering.
Utifrån rapporten kan du strategiskt planera anläggningens underhåll och tydligt se vilka produkter och system ditt reservdelslager behöver fyllas på med samt vilka långsiktiga investeringar som behöver göras. Du ser även om du kan minska lagret med onödiga reservdelar.

Vi kan även se över hur olika delar i anläggningen samspelar och kommunicerar med varandra i kritiska drifter för att du ska kunna driva anläggningen optimalt och samtidigt ha full kontroll över eventuella kostnader och risker.

Modernisering är ett kostnadseffektivt alternativ till en nyinvestering som ger din maskin eller anläggning ett andra liv. Medan de mekaniska delarna hos äldre maskiner ofta är i gott skick kan man med hjälp av ny styr- och drivteknik höja anläggningens produktivitet på ett mycket kostnadseffektivt sätt. OP-Teknik kan erbjuda allt från utbyte av enstaka delar till större åtaganden med kompletta styrskåp, renoveringar och utbyte av el och elektronik.

Vi hjälper dig att långsiktigt säkerställa driften i din anläggning med ny teknik.

Samarbetspartners:

logo.png
omron.png
siemens.png
abb.png
bottom of page